ហាង សុវណ្ណគន្ឋា

file:///C:/Users/DJ%20SOVAN/Desktop/home%2042.html


Date Release : 21/12/2011
File Type : DAT
Bitrate : 128Kbps
Frequency : 44100Hz 

Channel : Stereo

ចំណង​ជើង​បទ​ចម្រៀង៖


០១. សុំ​ស្រឡាញ់​ម្ដង​ទៀត - ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ  || Download
០២. ស្រឡាញ់​គ្នា​សន្យាអ្វី​ខ្លះ - ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ & សុគន្ធ នីសា  || Download
០៣. កុំដេញ​បង​ ពេល​អូន​លំបាក - ឆន សុវណ្ណរាជ  || Download
០៤ . ចង់ភ្លេច​តែ​គេ​មិន​ភ្លេច - សុគន្ធ នីសា
  || Download
០៥. មិន​ស្រឡាញ់​ក៏​មិន​ស្អប់ - ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ
  || Download
០៦. ជាតិ​ក្រោយ​ទៅ​ណា​ទៅ​ៗ - ឆន សុវណ្ណរាជ
  || Download  
០៧. ស្រឡាញ់​អូន​ឱ្យ​ច្រើន​ៗ - សុគន្ធ នីសា  || Download
០៨. យំ​ម្ដង​ហើ្យ​ពេល​ផ្ដើម​ស្រឡាញ់ - ឆន សុវណ្ណរាជ  
  || Download        

Leave a Reply